akciğer kanseri belirtileri

Umarız akciğer kanseri belirtileri ile ilgili yazıyı beğenirsiniz. Daha fazla akciğer kanseri belirtileri yazı için aramayı kullanbilirsiniz. Faydali olması dileğiyle.

akciğer kanseri belirtileri ve benzeri meselelerle ilgili açıklamalar görebilir, akciğer kanseri belirtileri modellerinden derlenmiş fotoğraflara bakabilirsiniz.


Akciğerde
başlayan kanserler iki ayrı tipe ayrılırlar. Küçük
hücreli olmayan akciğer kanseri ve küçük
hücreli akciğer kanseri. Bu kanserlerin birbirinden ayırımı,
hücrelerin mikroskoptaki görüntülerine göre
yapılır. Her iki tip kanserde değişik şekillerde gelişip yayılır ve
tedavi edilirler.
Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri

Küçük
hücreli akciğer kanserlerinden daha yaygındır ve genel olarak daha
yavaş gelişir ve yayılırlar. Bu kanserin 3 ana tipi vardır:Bu tipler
arasında tedavi ve yaşam süresi açısından fark yoktur.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

Bu
kansere bazen de yulaf yulaf hücresi kanseride de denir.
Küçük hücreli olmayan akciğer kanserine göre
daha az yaygındır. Bu tipdeki kanserler daha hızlı gelişir ve
vücudun diğer organlarına yayılması da daha fazladır.

0 yorum: