iç salgı bezleri

İÇ SALGI BEZLERİ (Endokrin bezler). Kanalsız olup, salgılarını doğrudan kan dolaşımına akıtan bezlerdir. Salgılarını, kanallar aracılığıyla dolaşıma veren bez­lere ise, ekzokrin bezler adı verilir. İç salgı bezlerinin salgıları hormon adını alır ve büyüme, cinsel gelişme ve çalış­ma, metabolizma, zekâ ve duygusal ge­lişimin kontrolunda başlıca rolü oynar. Hormonlararası denge, yaşam için gerek­lidir. Başlıca iç salgı bezleri; hipofiz (ön ve arka bölümleri), tiroid, parati-roid, böbreküstü (adrenal, korteks ve medulla bölümleri), böbrekler, testis, överler (yumurtalıklar), plasenta (son), pankreas, mide, duodenum, incebarsak-tır. (Bu organların bazılarının, hormon salgılamak dışında, diğer önemli fonksi­yonları vardır). Boyundaki timus bezi, son yıllara kadar görevi tanınmayan bir organdı. Yeni çalışmaların ışığında, bu- nun lenfosit yapımıyla ilgili olduğu ve lenfosit oluşmasını kontrol eden bir hor­monu salgıladığı ortaya çıkmıştır. Be­yindeki pineal bez, “üçüncü göz” adını almıştır. Descartes, bunun, ruhun bu­lunduğu organ olduğunu sanmıştır. Gü­nümüzde, hiç değilse sıçanlarda, mela-tonin adı verilen bir hormon salgılaya­rak, cinsel gelişimi kontrol ettiği iddia edilmektedir. Çeşitli bezlerin, daha ay­rıntılı anlatımı için, başlıkları altına ba­kınız.

kaynak: iç salgı bezleri

0 yorum: